Litt praktisk informasjon om hvordan Undris er

Det koster 20kr å komme inn hver gang.
Du kan bli medlem for 100kr i halvåret. Da betaler du ikke inngangspenger og blir samtidig medlem i Juba.

Det kan betales med Vipps (vennebetaling (41917249 Ole Hans S. Fjellvang)) for inngang og kiosk.
Mulig å forhåndsbetale til kiosken og det som ikke brukes tilbakebetales eller overføres til neste gang.

Matgruppe er en aktivitet, og det er kiosk nesten hver gang.

Sammen setter vi opp en halvårsplan.
Det vil stor sett hver gang være mulighet for ballspill o.l. i salen for de som ikke vil være med på programaktiviteten.
Ved ønske lages det en egen aktivitet for ungdomsskoleelever.

Det vil alltid være minst 3 voksne tilstede.