Undris drives frivillig og er avhengige av foreldre som stiller opp for at vi skal klare å gjennomføre.

Regnestykket er et par år gammelt, men stemmer ganske bra.
Det er 43 barn i primærgruppa. Det blir 86 foreldre. Det er 8 klubbkvelder denne høsten. Vi trenger 4 voksne hver gang. Tilsammen 32. Så hvis alle stiller snaut en halv gang hver blir ikke oppgaven så stor.
Det er ikke nødvendig vis så mye å gjøre, men det må være noen til å passe på litt og hjelpe til. Det kan være hyggelig å bare sitte ned og være sammen med deltakerne også.

I løpet av halvåret er det lagt opp til en tur på aktivitetspark. Da trenger vi noen ekstra voksne til å kjøre. De som blir med inn som ledere får naturlig vis dekket inngangsbilletten.

Det er opprettet en facebookgruppe for utveksling av informasjon. https://www.facebook.com/groups/1401749120125701

 

Forklaring av betalingsmulighetene:

Det er 20kr i inngang eller egenandel hver kveld.
Det er mulig å bli medlem av Undris og Juba. Koster 100kr i halvåret og da er det gratis inngang.
Det kan betales med Vipps til Ole Hans Fjellvang (41917249)

Det er også mulig å betale med Vipps for kiosken. Da fører vi en liste som kjøp trekkes fra. Om det er penger igjen etter en kveld kan det velges å overføre dette til en senere kveld, eller å få dette tilbakebetalt.
Det kan benyttes Barne-Vipps da dette blir som vennebetaling.