13. april var kodeklubben i Sandefjord på besøk og lærte bort programmering.

Dette ble gjort på https://scratch.mit.edu/

Veiledningen finner du på http://oppgaver.kidsakoder.no/beta/scratch